Learning, doing and SKAPA is the shit!

Kajsa Balkfors

Javisst är det viktigt att lära och göra! Men på vilket sätt lär vi oss och vad är det vi gör med vår kunskap? I denna workshop sätter vi skapandet i fokus och utforskar värdet av att både lärande och handling genomsyras av tilliten till att vi kan vara skapande i allt vi gör. Att lekfullt skapande är en förutsättning för att kunna tänka och göra nytt. Hur går vi från att reproducera och kopiera andra till att göra och lära ur vår egen skapande kraft? I denna interaktiva workshop fördjupar vi oss i hur idéer och kunskap behöver förankras och prövas i oss själva innan de blir förverkligade och ställer oss frågan varför andra mer än konstnärer behöver skapa? 

Mer om Kajsa Balkfors

Kajsa Balkfors är en av initiativtagarna bakom Tillitsverket. Hon är statsvetaren och managementkonsulten som blev cirkusdirektör/VD på Cirkus Cirkör och adjunkt i cirkusentreprenörskap. Efter 20 år som kulturentreprenör och gränsöverskridare i samhällets alla sektorer är Kajsa idag samtals- och lekaktivist som utbildar ledare i samarbete, kreativitet och samtal som spelar roll. Hon föreläser om tillit, förändring och hur vi förhåller oss skapande, oavsett vi arbetar med entreprenörskap, ledarskap, kunskap, föräldraskap, medborgarskap eller helt enkelt är människor.

Film is the shit!

Barn kollar film

Möjligheterna är kanske större än någonsin för att se film både inom skolans väggar och på bio. Lotta Nyblom från Reaktor Sydost ger tips, råd och visar smakprov på aktuell film. Lotta arbetar med visningsfrågor vilket innebär att du kan fråga henne om det mesta vad det gäller hur och vad man ska visa och tips runtomkring en filmvisning, vare sig den är på biograf eller i klassrummet.

Mer om Lotta och Reaktor Sydost:

Jag heter Lotta Nyblom och jobbar som filmkonsulent på Reaktor Sydost som är ett regionalt resurscentrum för film i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. I dagens snabba medielandskap är det kanske ännu viktigare att barnen också får tillträde till berättelser från andra delar av världen, på olika språk och med olika teman och uttryck för att vidga förståelsen av sig själv och andra.

 

Styra humlor och krokodiler!

beebot5WeDoKrokodil

Många pratar om programmering som en nyckelkunskap för framtiden. Men hur sjutton gör man?

Kom och träffa robothumlor, Legokrokodiler och Andreas från Kreativum. Vi utlovar lekfulla sätt att jobba med programmering i de yngre åldrarna. Kom och testa!

 

Mer om Andreas Holmberg och Kreativum

Andreas är en av pedagogerna på Kreativum. De vill stimulera nyfikenhet och kreativitet och har upptäckarglädje i fokus. Lusten och viljan att lära måste få utvecklas – och det gör den om man får prova, fundera och göra saker själv.