Ett unikt möte mellan unga människor!

marie-loiuse_anna

Vi är så himla glada att vi lyckats få hit Marie Louise Klevestedt och Anna Bjerkstig till årets LITS. För ett tag sedan spreds en artikel  om deras fantastiska arbete med ungdomar och integration i Skolvärldens tidning. Vi var snabba att kontakta dem efter detta. De erhöll även European Language Label, i december förra året. Läs mer om detta här på Skolverkets sida (scrolla ner till exemplet om Uddevalla).

Efter att ha fått Skypat med dessa två varmhjärtade energiknippen var det inte svårt att förstå varför de lyckats så bra. Hur deras mod och envishet gett resultat. Och det var inte heller svårt att inse att vi måste bjuda ner de till Ronneby för att smitta av sig till oss andra.

När jag bad Marie- Louise och Anna beskriva deras projekt så skriver de så här:

Uddevalla Gymnasieskola
Ett möte mellan unga människor – ett språk- och integrationsprojekt

Syftet med projektet är att nyanlända ungdomar i åldrarna 16 – 19 år ska möta svenska ungdomar som studerar vid ett svenskt gymnasieprogram och göra ett gemensamt arbete. Klassen med nyanlända ungdomar hade tidigare uppgett att de sällan eller aldrig hade tillfälle att prata med jämnåriga ungdomar som har svenska som modersmål.

Våra ungdomars uppdrag har varit att utforma en SWOT-analys och skriva ett förslag till handlingsplan för hur Uddevalla kommun skulle kunna arbeta med integration. Ytterst syftade uppdraget till att uppmuntra språklig interaktion på svenska och vidga ungdomarnas interkulturella förståelse. Vår strategi var att de nyanlända ungdomarna skulle bli socialt inkluderade och att vi därmed tillsammans uppnår social hållbarhet.

Genom att använda ungdomarnas motivation, kreativitet och nyfikenhet för varandra vidgade vi deras och vår egen mentala karta. Vi lät elevernas fantasi och önskemål styra agendan. Det visade sig att de nyanlända ungdomarna och de svenska ungdomarna hade olika erfarenheter som alla var viktiga och att de tillsammans kan göra skillnad. Flera elever etablerade även kontakter utanför skolan.

Ungdomarnas resultat har spridits till Uddevalla kommuns politiker och tjänstemän, Bohusläns regionmuseum, lokala media och till Raoul Wallenbergs nationella nätverksträff “kubprojektet” i Stockholm. Ungdomarnas projekt och resultat har lyfts fram som ett exempel på skolutveckling inom Uddevalla gymnasieskola. Ungdomarnas förslag har även öppnat upp för nyskapande och kreativa lösningar för det fortsatta arbetet med språkutveckling inom ramen för Uddevalla kommuns skolor och kommunens integrationsarbete.

Vi ser fram emot att träffas den 13/6 i Ronneby.För er som ännu inte bokat biljetter till dagarna, klicka här!

Kram/LITS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Follow Me