Digitala resurser med syfte att skapa en röst!

hulya film_bild

Känns så fantastiskt kul att kunna presentera bokaktuella Hülya Basaran i årets program! Hon är aktuell med boken ”Nyanlända elever i mitt klassrum”.
Boken innehåller många praktiska exempel på arbetssätt och förslag på hur du kan använda digitala resurser i undervisningen, vilket gör den till en lämplig för alla lärare som vill arbeta språkutvecklande med digitala resurser.

Detta och mycket mer kommer Hülya att berätta om och föra dialog kring under förmiddagens pass under LITS! Konkreta tips på hur du kan utveckla språkutvecklandes med hjälp av digitala resurser helt enkelt!

OBS!
Detta seminare kommer endast att hållas en gång denna dag, 10.45 – 12.00.

Hülya Basaran arbetar som utvecklingslärare i Trollhättans Stad och förstelärare  på mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan. Ta del av hennes blogg FrökenHulya med massa tankar, konkreta tips och kunskap.

För inspiration se filmen från hennes förlag där hon presenterar sig och ger oss en liten försmak om hennes möte med oss den 13:e Juni!

Kram/LITS

Ladda ner uppdaterat program och valbara seminarier här!

Boka biljetter här!

Från funktionsnedsättning till funktionsvariation!

anna_filip_fredrik

Vi hälsar stolt Anna Bergholtz välkommen till LITS2016!
Kanske världens första blinda filmrecensent. Ta del av Annas föreläsning och samtal kring funktionsvariation. Hur möter vi våra elever idag utifrån där de verkligen befinner sig?

Anna Bergholtz är föreläsaren som förlorade synen, men som ändå ser det som andra missar – tillgången i det svåra. Lär dig att vända motgång till framgång och att våga tänka utanför ramarna. Något som kan bidra till så mycket mer än du någonsin kunnat ana.

Anna kallar sig ”Blind journalist som öppnar ögon” och en ögonöppnare är precis vad du får i mötet med henne. Du får nya perspektiv som du kan applicera både i arbetslivet och privat. Många av oss fokuserar gärna på det som inte funkar, men efter Annas föreläsning kommer du att välja en annan väg. Du kommer att se styrkan i det till synes svaga.

Anna föreläser framförallt om inspiration – att vända motgång till framgång, men även mycket om att se funktionsnedsättning som en tillgång, om mångfald inom arbetslivet och i media, om bemötande, fördomar och attityder kring funktionsnedsättningar inom arbetsliv, skola och omsorg.
(Text hämtad från talarmäklarna.)

Anna håller seminarier 10.45 & 14.15

Boka biljetter här!

/LITS

 

 

Ett unikt möte mellan unga människor!

marie-loiuse_anna

Vi är så himla glada att vi lyckats få hit Marie Louise Klevestedt och Anna Bjerkstig till årets LITS. För ett tag sedan spreds en artikel  om deras fantastiska arbete med ungdomar och integration i Skolvärldens tidning. Vi var snabba att kontakta dem efter detta. De erhöll även European Language Label, i december förra året. Läs mer om detta här på Skolverkets sida (scrolla ner till exemplet om Uddevalla).

Efter att ha fått Skypat med dessa två varmhjärtade energiknippen var det inte svårt att förstå varför de lyckats så bra. Hur deras mod och envishet gett resultat. Och det var inte heller svårt att inse att vi måste bjuda ner de till Ronneby för att smitta av sig till oss andra.

När jag bad Marie- Louise och Anna beskriva deras projekt så skriver de så här:

Uddevalla Gymnasieskola
Ett möte mellan unga människor – ett språk- och integrationsprojekt

Syftet med projektet är att nyanlända ungdomar i åldrarna 16 – 19 år ska möta svenska ungdomar som studerar vid ett svenskt gymnasieprogram och göra ett gemensamt arbete. Klassen med nyanlända ungdomar hade tidigare uppgett att de sällan eller aldrig hade tillfälle att prata med jämnåriga ungdomar som har svenska som modersmål.

Våra ungdomars uppdrag har varit att utforma en SWOT-analys och skriva ett förslag till handlingsplan för hur Uddevalla kommun skulle kunna arbeta med integration. Ytterst syftade uppdraget till att uppmuntra språklig interaktion på svenska och vidga ungdomarnas interkulturella förståelse. Vår strategi var att de nyanlända ungdomarna skulle bli socialt inkluderade och att vi därmed tillsammans uppnår social hållbarhet.

Genom att använda ungdomarnas motivation, kreativitet och nyfikenhet för varandra vidgade vi deras och vår egen mentala karta. Vi lät elevernas fantasi och önskemål styra agendan. Det visade sig att de nyanlända ungdomarna och de svenska ungdomarna hade olika erfarenheter som alla var viktiga och att de tillsammans kan göra skillnad. Flera elever etablerade även kontakter utanför skolan.

Ungdomarnas resultat har spridits till Uddevalla kommuns politiker och tjänstemän, Bohusläns regionmuseum, lokala media och till Raoul Wallenbergs nationella nätverksträff “kubprojektet” i Stockholm. Ungdomarnas projekt och resultat har lyfts fram som ett exempel på skolutveckling inom Uddevalla gymnasieskola. Ungdomarnas förslag har även öppnat upp för nyskapande och kreativa lösningar för det fortsatta arbetet med språkutveckling inom ramen för Uddevalla kommuns skolor och kommunens integrationsarbete.

Vi ser fram emot att träffas den 13/6 i Ronneby.För er som ännu inte bokat biljetter till dagarna, klicka här!

Kram/LITS