Workshops

Här kan du läsa mer om våra workshops. Nytt för i år är att du som deltagare på plats väljer vilken workshop du vill gå på. Läs och fundera! Ha gärna några alternativ du vill veta mer om ifall det fylls på snabbt i tälten. Vi kommer alltså inte ta emot några anmälningar i förväg. Alla workshops, förutom två, ges två gånger med en liten paus emellan. Magnus Engvall och Christer Westlund har två olika innehåll i sina workshops, mer info nedan!

Längst ner på sidan hittar du en sammanfattning av alla våra workshops. Klicka på den för större bild.

gruppbild_1

Ett utrymme bortom begränsningar – med Makt i Media klockan 10.30 och 11.45

Makt i Media är en nyhetssajt som drivs av personer med funktionsnedsättningar med innehåll som är till för alla. Där hittar du intervjuer med kända och okända, reportage, podcasts, bloggar, webb-tv, film och mycket, mycket mer.

Det är också en plattform som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att bli digitalt delaktiga och lyssnade till i olika medier.

Makt i Media har komit till med hjälp av två engagerade och entusiastiska pedagoger, Arvsfonden och Reaktor Sydost. Sajten och projektet har varit igång i lite mer än ett år och vi hoppas få fortsätta i den här formen i i alla fall två år till. Målet är att Makt i Media ska bli permanent på något sätt.
Så välkomna att ta del av vår berättelse och träffa några av Makt i Medias entusiastiska reportrar.

Gå gärna in på www.maktimedia.se  och titta på vår informationsfilm på http://www.youtube.com/watch?v=q0-8C89Gsy8 ni hittar oss också på Facebook, Intagram och Twitter.

 

Cecilia Palm

Kliv på mattetåget! – med Cecilia Palm klockan 10.30 och 11.45

Eleverna ska förstå matematik och tycka att det är roligt. De ska se målet med sitt arbete och kunna använda sina kunskaper i vardagslivet. Eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande genom att utvärdera och göra reflektioner om innehållet i skolarbetet. Dessa tankar ligger till grund för mitt arbetssätt i matematik, där eleverna arbetar i sin egen takt, efter sin egen förmåga. Min undervisning är målstyrd och jag lägger stort fokus vid den laborativa matematiken. Att experimentera, leka, spela spel och undersöka både inomhus och utomhus är exempel på aktiviteter som vi använder oss av för att uppnå målen. Eleverna har stort inflytande i undervisningen, vilket gör drivkraften och glädjen större. Genom min workshop vill jag inspirera fler pedagoger till att hitta glädjen i matematiken och våga se eleverna som sina medarbetare.

Mer om Cecilia:

Cecilia Palm MaNO-lärare 1-7. Jag driver matematikprofil på min skola där jag även har byggt upp en matteverkstad dit alla elever på skolan kommer och har matematik. Min undervisning bygger på en utvecklingslinje i matematik som jag kallar Mattetåget. Jag blev utsedd till årets pedagog i Vellinge 2012.

 

Selfie

Spela hallonpaj i 3D – med Norrevång & co klockan 10.30 och 11.45

Varför är vi inbjudna till Learning is the shit?

Teknikutvecklingen i samhället går i en fart som många lärare och skola har svårt att hänga med i. Ny teknik skapar nya jobb som ställer andra kompetenskrav än tidigare. Ibland känns det som att skolan är två steg efter och inte kan svara upp till de förväntningar som både samhället eller elever har. Hur gör man för att komma vidare inom detta område när kompetensen saknas på skolan? Hur gör man för att få in verkligheten i klassrummet? Hur gör man när finansiering saknas?

Våren 2014 inleddes ett samarbete mellan lärare på Norrevångsskolan, BTH/NetPort och Magnus Göransson från Okatima. Ett samarbete som inneburit utmaningar för samtliga inblandade. Eleverna har upplevt arbetet som svårt, utvecklande, roligt och meningsfullt. De har lärt sig att det inte finns några enkla vägar, att själva leta lösningar, ta hjälp av varandra och hur härligt det är när det lyckas.

Det här får du vara med om på vår workshop:

  • kort presentation av vad vi har gjort och tankarna bakom samarbetet
  • visa på positiva erfarenheter samt svårigheter kopplade till projektet
  • att tillsammans med dig som besöker vår workshop utveckla de tre delarna i projektet. Vilka möjligheter ger den nya tekniken?
  • lyfta fram andra förslag på områden där skolan kan få hjälp utifrån för att lyfta skola med hjälp av ny teknik

Mer om oss:

Vi, Mia och Per, är två SO-lärare på Norrevångsskolan som fått lämna den traditionella lärarrollen och vår comfort zone. Utan något egentligt teknikintresse och som ansvariga för skolans digitala profil har vi gått från att vara lärare till att inta rollen som projektledare.

Mikael, IKT-pedagog som också tvingats utmana sig själv. Mickael har haft huvudansvar för 3D-spåret och, genom självstudier. lärt sig att jobba med programmet Rhino.

Magnus, egenföretagare och system utvecklare, som en dag i veckan lämnat kontoret för att möta och arbeta med elever på deras nivå.

 

Lotta Karlsson Fröken Flipp

En flippad upplevelse! – med Fröken Flipp/Lotta Karlsson klockan 10.30 och 11.45

Välkommen in i mitt flippade klassrum! Det handlar om att våga! Våga lämna invanda, trygga mönster och roller i klassrummet, våga testa nya möjligheter och att våga tänka utanför boxen – både som lärare och som elev!

Måste kreativitet och “ordning och reda” gå stick i stäv? Hur skapar man lektionsinnehåll utifrån Lgr11 som föder elevens lust till livslångt lärande?

Följ med på en flippad resa – om du vågar!

Mer om Lotta:

Lotta Karlsson/Fröken Flipp är en Flippad Fröken som arbetar på Östergårdsskolan i Halmstad och undervisar i SO och engelska. Hon försöker hela tiden att utmana, inte bara sina elever, utan även sig själv. För Lotta är IKT en naturlig del av undervisningen, hon arbetar med blogg, Facebook och flippar för att utveckla, fördjupa och bredda sin undervisning. I klassrummet ligger fokus på kunskapande – och det gör hon tillsammans med eleverna!

 

tor

Problembarn i skolan eller entreprenörer? – med Tor Hansson klockan 10.30 och 11.45

I min workshop kommer jag prata om min resa hur jag gick från högstadiet med 60 % skolk och kriminella aktiviteter på fritiden, till att 3 år senare ha A i alla ämne under första året i gymnasiet och driva företag under mitt andra år.  Jag kommer dela med mig av många entreprenöriella verktyg som jag använt mig av och som alla kan använda sig av för att främja sin personliga utveckling. Jag har under de senaste åren arbetat mycket som inspiratör för att påskynda ungdomar och vuxnas personliga utveckling.

Mer om Tor:

Mitt namn är Tor Hansson, entreprenör och inspiratör. Jag är 20 år gammal och bosatt i Helsingborg.  Under tre års tid har jag skapat och drivit projekt och företag i olika former. Alla med ett gemensamt mål, att gynna ungdomar. Mycket av det jag gjort har varit inom skolan. Jag har utbildat högstadieelever i entreprenörskap, både i ett projekt som jag utförde under min gymnsaietid men även i ett UF-företag. Jag har också arbetat med utbildning i självledarskap både för pedagoger och ungdomar. Just nu arbetar jag med mitt eget företag där grundkonceptet är att inspirera andra till att leda sig själv.

 

Helen Jönsson

Bli en mästare på att förebygga! – med Helen Jönsson klockan 10.30 och 11.45

Inom svensk skola läggs mycket resurser på att förebygga olika typer av problem innan de uppstår. Trots detta finns det många exempel på när personalens välvilja, engagemang och värme inte räcker hela vägen fram till mål. Hur kan detta komma sig? Vad gör man om inte finns någon plan B? Under denna workshop kommer du att få en kunskapsöversikt över vilka faktorer som riskerar att sätta käppar i hjulet för en lyckad intervention. Du kommer även få en lägesrapport över vad forskarna menar att vi behöver bli bättre på, samt verktyg för att kunna arbeta mer evidensbaserat, mer effektivt och minska risken att genom fel insatser råka göra mer skada än nytta för eleven.

Mer om Helen:

Leg. Sjuksköterska med en magister i folkhälsovetenskap (preventionsinriktning) från Örebro Universitet. Jag har fördjupat mig på att göra en djupare analys över det förebyggande arbetet på svenska skolor, samt att integrera forskning och praktik i den dagliga verksamheten. Jag arbetar idag som skolsköterska på en högstadieskola och har även arbetat som skolsköterska på låg – och mellanstadiet samt på gymnasiet.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mekaniska manicker – med Erik Torstensson klockan 10.30 och 11.45

Erik Torstensson på Creatables kommer att ta med sig en återanvändningsstation som kan tillverka deras nyutvecklade läromedel Strawbees av blandat plastspill. Tillsammans med Erik kommer ni att få prova på att konstruera för att lära er teknik, mekanik och matematik med hjälp av ett kopplingselement och sugrör. Hur fungerar ett paraply, en fällstol eller en skrivbordslampa? Lättaste sättet att börja förstå tekniken runtomkring oss är kanske att kopiera den? Deltagare i alla åldrar lämnar workshopen med Harry Potter ögon som synliggör tekniken runtomkring oss och gör vardagen till en upptäcksfärd.

Mer om Erik:

Erik är civilingenjör i Maskinteknik och vald till ”Maker of the year” av Dale Dougherty på Make magazine och älskar att koppla maker-rörelsen till skolor runtom i världen.

 

Torgny jonglerar

Prova långsamma rörelser – med Torgny Steen klockan 10.30 och 11.45

Prova långsamma rörelser – för att hantera stress, hantera konflikter och öka inlärningen, uthålligheten samt koncentrationen.
Alla vet att vi behöver röra oss. Vad de flesta inte tänker på är hur extremt viktigt det är för vår hälsa att ha balans mellan snabba och långsamma rörelser. Nu kan du uppleva långsamma rörelser och öka din förståelse för hur de utvecklar hjärnan och exempelvis hjälper barn och vuxna somna, lära sig, hantera stress och press etc hemma, i skolan, idrotten och på jobbet.

Mer om Torgny:

Han skapar utveckling och framgång på alla systemnivåer; individ, par, grupp, företag/ skola, kommun och samhällen. Han har specialiserat sig på att stimulera vårt Neuromotoriska Underlag (NMU) med (långsamma) rörelser för att utveckla samarbetet i vår hjärna, skapa positiva tillstånd och hantera stress och press hemma, i skolan och på jobbet. Efter år av ledande positioner hos varumärken som Aftonbladet, IDG Sweden, Riksmedia och Sydsvenskan beslutade han sig för – när han lyckats hjälpa ett av sina fyra barn lösa problemen med skolan – att göra livet lättare för andra skolfamiljer. 2009 startade Torgny CreativeChildren för att stärka barns och vuxnas självledarskap så att de kan hitta sin väg till må bäst, nå mål och uppfylla drömmar. Han har skrivit boken ”18 smarta hjärnrörelser  må bra och nå mål – skolan, jobbet, idrotten” och håller kurser i ledarskap och personlig utveckling i skolor och företag.

 

 

Christer Westerlund meuniversity

En organisation för lärande – med Christer Westlund klockan 10.30

I denna workshop ligger fokus på hur en organisations mötesstruktur kan byggas upp för att ingen ska behöva uppleva att den deltar på möten som den själv inte berörs av. Begreppen operativa möten och behovsmöten ligger som en grund och utgår från ett ledningssystem där alla enheter, från nämnd till elev, arbetar utifrån en målgemenskap med tydliga möjligheter för varje ”systemnivå” att erövra ett ledarskap och därmed utöva både inflytande och autonomi. Workshopen ges en gång.

Elevers lärprocesser – klockan 11.45

Hur kan kvaliteten i en elevs lärprocess följas löpande? Vi har byggt ett verktyg som synliggör elevers lärprocesser genom att samla in information i realtid som sedan kan användas för direktrespons, beslut och uppföljning. Verktyget består av en app ”MeReports” som elever använder i sin surfplatta eller smartphone där de dokumenterar sin vardag enligt ett forskningsbaserat och utprovat upplägg. Informationen sammanställs och presenteras för pedagoger i realtid och utgör underlag för omedelbar respons och handling. Denna funktion utgör sedan stommen i ett system för det systematiska kvalitetsarbetet. I workshopen får du inblick i ett nytt innovativt verktyg för uppföljning av elevers lärprocesser och en fördjupad beskrivning av hur lärprocesser kan identifieras och ”mätas”. Denna workshop ges en gång.

Mer om Christer:

Cofounder av MeUniversity, handledare/utbildare, författare och föreläsare. MeUniversity är ett team av individer som har ett brinnande socialt engagemang och som vurmar för att barn och unga vuxna ska ges bästa möjliga förutsättningar i livet. Christer har erfarenhet av att utbilda skolpersonal inom strategiskt entreprenöriellt lärande inom förskolor, grund- och gymnasieskolor, KY-utbildningar, komvux, folkhögskolor, högskolor/universitet.

 

Magnus Engvall

Känslor, fantasi och iPads –  med Magnus Engvall klockan 10.30

Vi har en workshop där vi jobbar med känslor och fantasi och bygger en berättelse. Sedan gör vi en filmtrailer med hjälp av I-movie i iPads. Vi har filmtajm med våra filmer och följer upp med ett samtal om hur fantasi och skapande kan få utrymme i skolans ämnen och tittar på några skolexempel. Workshopen ges en gång.

Tältet är rest, manegen är krattad o publiken är på plats men nu går vi hem –  med Magnus Engvall klockan 11.45

Om konsten att få skolan och kulturen att vilja spela tillsammans. På den här föreläsningen kommer jag berätta om tre år i projektet Skola & Kultur i Kalmar län. Projektet har utgått från skolans läroplan (lgr11). Projektet har präglats av möten och nätverksbyggande mellan skolföreträdare och kulturaktörer. Målet har varit en ökad samverkan och samsyn kring hur konst och kultur i skolan kan bidra till ökad motivation, sammanhang och inflytande och iom det också en ökad måluppfyllelse. Ett av uppdragen i Skola & Kultur var att skriva en länsövergripande skolkulturstrategi. Detta styrdokument, RELEVANT antogs politiskt av regionstyrelsen i nov. 2013 och utgör en grund inför det fortsatta arbetet på olika nivåer. Regionförbundet Kalmar län har varit projektets initiativtagare och huvudman tillsammans med Riksteatern. Workshopen ges en gång.

Mer om Magnus:

Jag är filmkonsulent för barn och unga på Reaktor Sydost. Jag har arbetat som en av två projektledare för Skola & Kultur mellan 2011-2014.

länk till Skola & Kulturs hemsida här http://skolscenen-skola-kultur.riksteatern.se

länk till RELEVNT här http://skolscenen-skola-kultur.riksteatern.se/files/2014/02/RELEVANT-en-strategi-för-samverkan-mellan-skola-och-kultur-röd.pdf

LITS 2014 workshops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Follow Me