Posted on

Vidareutbilda och informera

Det växer ingen mossa på en rullande sten. Att vidareutbilda sina medarbetare borde vara av högsta prioritet för den företagare som vill kombinera nya, uppdaterade kunskaper och upparbetad rutin på sin arbetsplats. Hur ser det exempelvis ut på kommunikationssidan? Arbetar ni med gamla metoder eller satsar ni på ny teknik?

Företagets kommunikation är nära förknippat med känslan kring varumärket. Som de flesta företagare vet, gäller det att ständigt väga och kombinera rutinerad trovärdighet och innovationsvilja. Genom att säkerställa att dina medarbetare både har kunskaper kring företagets kommunikation bakåt i tiden och den nya tidens krav på bland annat effektiva kampanjer med informationsfilm skapar du bra förutsättningar för ditt företag att bygga vidare på den framgång ni redan haft.

Samarbete kräver kunskap

Även för dig som väljer att hyra in externa aktörer för PR- och informationsarbete, gäller det att se till att din interna personal har på fötterna vad gäller den nya tekniken. Att anlita en extern aktör innebär inte att du helt kan lämna över arbetet, det är bara du och din egen personal som vet precis vad ni behöver få ut av tjänsten ni köper in.

En professionell kommunikationsbyrå är experter på att optimera filmer och annat kommunikationsmaterial – men vad som ska kommuniceras och vilka värdegrunder och fokus ditt företag har ligger på er sida. Ingen känner ditt företag bättre än du själv och dina medarbetare.

För de som har uppdraget att ta möten med och arbeta jämsides med en extern aktör som kommunikationsbyrån, gäller det att både veta vad som finns på marknaden vad gäller ny teknik och att känna till ert företags historia och tidigare kommunikation. Det kanske kan verka lockande att ständigt knyta till dig ny personal för att säkerställa att ditt företag ”hänger med” i utvecklingen, men glöm inte bort att nya kunskaper lätt kan förvärvas genom vidareutbildning.

Företagskännedom och arbetsrutin kan däremot aldrig utbildas fram, den kan bara fås genom flerårigt arbete på en och samma arbetsplats. Du har alltså all anledning att utbilda den personal du redan har, inte minst för att minska risken för uppkomna missförstånd i kommunikationen kring företagets kommunikation.

Vidareutbildare har ett försprång

Du som valt att satsa och passat på att vidareutbilda dina medarbetare under coronapandemin har ett stort försprång gentemot dina konkurrenter. Enligt Dagens Nyheters rapportering har nämligen så lite som två av tio tjänstemän fått vidareutbildning under tiden av korttidspermittering. Enligt den enkät fackförbundet Unionen genomfört, är det främsta skälet till den bristande vidareutbildningen att företag saknat en plan för vilken vidareutbildning som behövs.

Ta dig tid att gå igenom ditt företags kunskapsmässiga tillgångar. Hur optimerar du den know-how som redan finns i din personalstyrka? Kanske kan du bilda nya starka medarbetarteam genom att kombinera två medarbetare vars kunskapsområden tangerar varandra, och skicka dem på gemensam vidareutbildning? Glöm inte att många av de administrativa positionerna sitter på stor kunskap både om hur ditt företag upplevs utåt och om vilka era kunder faktiskt är. Det kan finnas all anledning att skicka företagets receptionist på en kommunikationsutbildning som möjliggör att hen är med på mötet med kommunikationsbyrån.