Posted on

Kompetensutveckling för nya utmaningar

I dessa pandemitider är det många branscher som ställs inför nya utmaningar. De verksamheter som fungerat i många år lönar sig inte längre, personalen ska jobba hemifrån och varor och tjänster behöver digitaliseras. Med helt nya förutsättningar ställs det självklart nya krav på företag och medarbetare. Både ledning och personal behöver kompetensutveckla sig för att lära sig hantera nya verktyg och situationer som kan uppstå. Enbart förändringsvilja räcker inte alltid, det behövs förändringskunskap också.

Utbildning och kostnader

För ett företag som drabbats av restriktioner eller förändrat beteende hos kunder med anledning av pandemin finns det egentligen bara två val: Förändra eller försvinn. Den som vill förändra behöver våga satsa, men hur gör man för att satsa när verksamheten går dåligt? Det kan behövas konkret och pålitligt finansiellt stöd och hjälp för att finansiera kompetensutveckling eller omställning. Det går att få finansieringsstöd från https://krea.se/ och det är enkelt att ta reda på hur mycket och vilka villkor som gäller. Det viktiga är att du själv vet vad du verkligen vill satsa på och vad det kommer att kosta.

Var modig – våga satsa

Smarta företagare utnyttjar sämre perioder till att satsa på framtiden. Det är under lågkonjunktur det finns tid och resurser över för att förbättra sortimentet, bygga om lokalen eller kompetensutveckla personalen. Kanske ska butiken få en komplett webblösning, restaurangen hitta nya kundsegment eller inredning och koncept ändras. Genom att ta ett genomtänkt företagslån till det där som behöver göras kommer företaget att stå väl rustat när det vänder. Det gamla talesättet säger att en sjöman inte ber om medvind, han lär sig segla och precis så måste man tänka som företagare. Tänk också på att personalen är den viktigaste tillgången, att utbilda och inspirera till nya stordåd är oerhört viktigt mest hela tiden men extra viktigt i tider när det kan kännas lite tufft. Genom ett företagslån kan ni tillsammans rida ut stormen och sätta framtidsmål för verksamheten.

Lära nytt eller lära om

Det finns ett oändligt utbud av utbildningar för alla möjliga branscher. Korta och långa utbildningar och utbildningar på plats eller på distans. Valet av utbildning kan handla om att våga lära om eller tänka nytt. Att få nya perspektiv och idéer som ger framtidstro och energi att förändra det som behövs i takt med omvärlden.