Posted on

Lärande – the real shit out there?

Lärande är den nya trenden – det som gäller! Allt runt omkring oss händer otroligt snabbt och du måste vara vaken och ta in nya saker annars får du stå kvar på stationen när tåget går!

Det finns olika typer av lärande. Det man läser sig till, det man upplever och det lärande man kopplar från teori och in i verkliga situationer. Just den kopplingen är avgörande, men egenskapen att omsätta teori i verklighet finns långt ifrån hos alla människor. Flera är och förblir teoretiker och när dessa sitter i beslutsfattande positioner byggs det bryggor mellan ledning och personal. Detta sker per automatik eftersom kopplingen till verklighet inte etableras.

Lärande som ger resultat

Hur ska ett lärande, oavsett om det är teoretiskt eller praktiskt, etableras på ett sådant sätt att det kan gynna din framtid? För lärandet är en nödvändig ingrediens i ditt framgångsrecept, och att vara bildad ger dig en snygg profil och framtoning i alla läger. För att få resultat i ditt lärande behöver du starta med öppenhet. En sluten person bestämmer hur han eller hon ska tolka sin omvärld, men låt säga att du bara är öppen ”här och nu” och siktar in dig på det du är intresserad av, ditt du vill komma. Och sedan kör du! Öppna alla sinnen och lär dig allt på det området, bra som dåligt, skaffa dig en helhetsbild och se lärandet i denna bild, vilka saker kan du använda i olika situationer i livet?

Är det något nytt som gör att du kan utveckla dig själv ännu längre?

Du bör ha helt klart för dig att utbildning och lärande har en hög image faktor medan den som är frånvarande och har nollkoll kommer att rasa på image-stegen. Du som är smart ser också till helhetsbilden för att se var lärandet bäst kan nyttjas för att du ska nå dit du vill. För även om det finns de som säger ”jag har inget direkt mål” så kryper det alltid fram att man har saker man vill göra eller något man vill uppnå. Allt detta kommer att gå som smort med lite utbildning och lite smart tänkande på detta. Medvetenhet är ett nyckelord.

Lärandet genom tiderna

Mycket har förändrats genom århundradena. Utbildning blev etablerat på grundskolenivå i Sverige redan under 1200-talet. Högre akademisk utbildning räknas som etablerat från det år då Uppsala Universitet grundades, år 1477, och gymnasienivå sedan 1600-talet. Skolorna var inte riktigt speciella skolhus från början utan undervisningen skedde i klostret, framförallt av dominikanerorden – och all undervisning var på latin. Utbildningen av präster skedde vid landets domkyrkor, där varje domkyrka hade en så kallad domskola, eller katedralskola under medeltiden.

Lärandet har funnits sedan urminnes tider, förr var det status, sedan övergick det till att inte vara så ”hippt”, och nu är det en imagefråga. Hur elever ser på lärandet är avgörande för om man lär sig. Det är nästan självklart att gå vidare och studera på universitet eller yrkesskola, det är lika självklart att ta in någon form av lärande om man vill stå högre på ”image-stegen” och inte verka ”efter”.