Posted on

Mångfald är en del av planen

Vad är det som driver utveckling, tillväxt och lärande? Hur får vi lättast nya idéer? Svaret är enkelt: Vi får idéer från att umgås med dem som inte är som vi!

Rätt jobbigt va? Att umgås med någon som inte är som du. Men tänk dig att detta är din bästa möjlighet att skaffa vassare idéer, mer utveckling, högre image för du blir smartare av att ta in nya idéer….listan är lång!

Olikheter ger utveckling

Om alla runt dig tyckte samma som du och bara sa ”ja” till allt, vilken utveckling skulle du uppnå? Och skulle detta verkligen vara intressant? Olikheter ger utveckling eftersom olika synvinklar kastas in i grytan. Mångfald i form av olika kulturer och olika infallsvinklar är viktigt för tillväxt och utveckling. När flera människor med olika tankesätt kastar in sina idéer i grytan kan det bubbla ordentligt och man hittar kopplingar som kan betyda nya innovationer, nya idéer eller andra kopplingar som är spännande. Detta bromsas ibland av människor som är rädda för vart detta ska leda och vilka nya vägar som kommer att uppfinnas – hur ska man hantera detta när man aldrig har varit där? Rädsla är det största hotet mot utveckling och lärande.

Inspirera

Ju mer du kan inspirera människor i din närhet desto större vinnare blir du själv. Det du ger kommer för det mesta tillbaka och du skapar en stämning som är vinnande. Man lyfter liksom varandra!

Mångfald betyder inte bara kulturell mångfald och olika synsätt, det betyder också mångfald i hur man uttrycker sig. Inget uttryck är för dumt eller korkat, alla uttryckssätt och tankar ska vara välkomna, även om de är ovanliga och till synes helt omöjliga att jämföra. Ta in alltihopa! Mixa detta och ur grytan kommer det nya kopplingar och möjligheter som ger ett helt nytt lärande.

Och tänk så enkelt…..bara du lyssnar och dömer inte – DET är riktig mental mångfald!

Mental mångfald

Hur kom detta uttryck till? Det är början till din nya image där du hela tiden har en livsstil som inbjuder din egen hjärna till öppenhet och lärande. Mental mångfald är nödvändigt eftersom det skapar en känsla inom dig och runt dig som ger en image av att ”ligga före”. Om du är öppen och lyssnar utan att döma kommer du att ta in sådant som andra missar – och du får ett smart försprång oavsett vad du planerar att göra i livet.