Posted on

Vårt utbildningssystem

Det finns saker i vårt maskineri som är uppåt väggarna. Vi måste istället titta på hur vi ska ta oss runt detta, bli smartare än maskineriet helt enkelt.

De statliga utbildningssystem i vårt samhälle har alltid varit trygga och något att vara tacksam för, men de har inte varit så roliga. För den som velat pressa gränser har det varit svårt att känna inspiration eftersom likriktning dominerat. Denna grund finns fortfarande kvar och färdas långsamt framåt under debatter och försiktiga förändringar – men någon fundamental förändring ser inte ut att komma. Detta har dock lett till att andra utbildningsmöjligheter, exempelvis friskolor, med mycket friare strukturer har vuxit upp som svampar ur jorden!

Maskineriet vs Svamparna

Idag finns det plats för alla, både maskineri och svampar, men för att vi ska kunna bli konkurrenskraftiga internationellt och för att elever och studenter ska tycka att det är kul måste även det befintliga skolsystemet kunna utgå ifrån hur framtiden kan komma att se ut. Det finns tendenser genom att flytta utbildningar närmare marknaden.

Svamparna är friskolor eller andra utbildningar som affärsskolor och liknande. Dessa jobbar bra ihop med universitet och en smart student kombinerar. Vi har världens bästa möjligheter i vårt land att göra det, och man ska aldrig låta strukturer och riktlinjer stoppa ens kreativa hjärna. Den som vill vara med på framtidens bana ska absolut inte sätta sig i en form – det är hög coolfaktor i att ha studerat, det skapar respekt, och om du dessutom pressar gränser och kommer på idéer som ligger långt utanför hur man ska agera inom området – då är du med på banan.

Var inte rädd, men var smart och påläst.