Posted on

Utbildningar inom ekonomi

Inom ekonomiområdet finns en rad olika utbildningar och inriktningar, vilket innebär att den som väljer att läsa en generell ekonomisk utbildning har stora möjligheter att specialisera sig inom det område hen finner intressant. Du kan också läsa ekonomi på distans om du av ekonomiska skäl behöver arbeta under studietiden, om du har små barn att ta hand om eller av andra skäl inte kan delta fysiskt. För att kunna läsa ekonomi på högskolan behöver du ha godkända gymnasiebetyg som ger dig rätt behörighet.

Ett av de områden du kan arbeta inom som utbildad ekonom är ekonomisk förvaltning, där Nabo är ett exempel på företag som anlitar ekonomer. Med ekonomisk förvaltning kan bostadsföreningar lättare hantera avgifter och hyror, samt andra ekonomiska sysslor som bokslut, lägenhetsförteckningar och bokföring. Som ekonom hjälper du styrelsemedlemmarna med det ekonomiska arbetet och de slipper lägga ner tid på löpande uppgifter.

Ekonomiutbildningar

När du väl har valt att utbilda dig till ekonom finns det många branscher med olika arbetsuppgifter du kan fördjupa dig i, baserat på din valda inriktning. Du behöver i grunden ha en bra förmåga att analysera mer komplexa ekonomiska sammanhang för att kunna lyckas väl i arbetet. Det går att hitta ekonomer i offentlig sektor, inom det privata näringslivet, intresseorganisationer och ideella organisationer.

Arbeta som civilekonom

Ekonomer och civilekonomer har som utbildning att förstå och analysera komplexa ekonomiska frågor. De arbetar inom alla branscher och sektorer på arbetsmarknaden. Här kan ekonomer fatta beslut och fokusera på verksamhets- och affärsmässighet och arbeta mer långsiktigt. Som civilekonom driver och utvecklar du organisationer, affärer och företag. Dina arbetsuppgifter kan bestå av att utföra ekonomisk planering, budgetering, försäljning och marknadsföring.

Läs en YH-utbildning

För att arbeta som ekonom behöver du inte studera på högskolan. På yrkeshögskolan kan du också studera ekonomi, och detta är det största av alla deras utbildningsområden. Yrkeshögskolans utbildningar har skapats för att svara mot behov på arbetsmarknaden, och målet med dem är att de ska finnas när och där de är behövliga. Därför kan inriktningen och innehållet på utbildningarna variera, det startas och läggs ner nya utbildningar inom yrkeshögskolan när behovet på arbetsmarknaden förändras. När du läser en YH-utbildning kommer du att få mycket praktik, vilket ger dig möjlighet att testa dina förvärvade ekonomiska kunskaper praktiskt, samtidigt som du kan skaffa många nya kontakter som är värdefulla när du är färdig med utbildningen och ska söka jobb. Som färdigutbildad kan du arbeta som företagssäljare, affärsekonom, redovisningsekonom, löneekonom eller inköpare för att nämna några av alla inriktningar. För att lyckas med YH-utbildningen till ekonom är det en fördel om du har goda språkkunskaper då det ger dig konkurrensfördelar. Det gör det också lättare för dig att arbeta inom internationella bolag.