Entreprenöriellt lärande – konkret arbete bortom floskeln

Nu är det dags att göra om modebegreppet till något konkret i din undervisning. I en workshop tittar vi på exempel på entreprenöriella uppgifter, pratar om hur du kan arbeta mer entreprenöriellt samt hur du rent praktiskt kan utveckla dina egna uppgifter. Du får gärna förbereda dig genom att ta med en uppgift som eleverna kanske inte tyckte var så rolig eller som du själv vill utveckla.

Fredrik Bernelf

Fredrik Bernelf släpper under våren 2015 boken ”Entreprenöriellt lärande – konkreta exempel i alla ämnen”. För sitt brinnande intresse i entreprenörskap belönades han 2014 med priset ”Årets UF-insats” av Ung Företagsamhet i Blekinge.”

http://about.me/fredrikbernelf

Barn i balans – kreativa rörelser och aktiviteter i skolan

Madeleine Göransson och Anette Ljungberg genomför två workshops under Learning is the shit med fokus på barn i balans, som grundar sig i deras bok, som heter just Barn i Balans.

An1Maddis

De har som mål att stärka och förbättra folkhälsan utifrån ett helhetsperspektiv, genom att få barnen att röra på sig mer. Anette är arbetsterapeut, ChiBall master trainer, RGRM terapeut (Ronnie Gardiner rytm musik terapi) med 20 års erfarenhet inom barn och ungdomsgymnastik. Madeleine är rehabassistent, undersköterska och ChiBall-instruktör.

Grunden till Barn i balans las efter att Anette och Madeleine möttes på rehabenheten i Kungsbacka. De inledde ett samarbete och startade en barnyogagrupp. De insåg snart att det egentligen var lite tokigt att föräldrarna och barnen skulle behöva stressa iväg till ytterligare en aktivitet efter en lång skol/arbetsdag och valde därför att skriva ner alla samlade erfarenheter, i hur man skulle kunna integrera detta i skolan. Arbetsnamnet blev Barn i Balans – och det namnet fick bli kvar.

Under workshopsen får vi konkreta exempel på hur man kan inspirera till rörelseglädje i skolan genom bland annat:

  • yoga
  • slowmotion
  • sprallis

Vi kommer också få tips och verktyg på:

  • hur man får barnen att komma till ro
  • hur man får upp energin hos enskilda barn och i klassen
  • metoder som främjar samarbetet och öka självkänslan
  • hur man kan koppla på olika känslor och hur det känns i kroppen
  • Att få lust att skapa och skriva och att lära sig mer om hur kroppen fungerar

Helt enkelt – att ALLT hänger ihop!

 

Mathivation – fatta matte! Eller vikten av att INTE fatta….

Ilma Caprnja från Mathivation låter oss ta del av innovativa och kreativa metoder att fatta matte. Att räkna 1+1 om och om igen gör ingen smartare. Du måste gå över gränsen för vad du tror du klarar, ut i det okända och våga testa, göra fel, inte fatta. Föreläsningen i stora tältet kommer att handla om vikten av att INTE fatta. Dessutom får vi veta mer om hur bra kontakt med eleverna påverkar klassrumsklimatet. Detta baserat på forskaren Brené Browns teori om att kontakt bygger på sårbarhet och tillit.

mathivation

Genom Mathivation:

– ökar elevernas självförtroende  och motivation i matematik

– stärks lärarnas roll som ledare och inspiratörer

– skapar skolan sin egen lärandekultur

– får samhället ett kunskapslyft och en ökad framtidstro

Mathivation – Det västsvenska fenomenet Mathivation grundlades av studenter på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (intize.org) och har på kort tid gjort avtryck i många delar av världen. Mathivation har verkat i 140 städer i 22 länder med fler än 70000 elever och lärare som deltagit på föredrag och workshops.

Mathivation håller även två workshops.

Första workshopen grundar sig på föreläsningens del om sårbarhet och handlar om hur sårbarhet påverkar klassrumsklimatet.

Andra workshopen grundar sig i filosofin om att inte fatta och försätter deltagarna i just den situationen. För att på bästa sätt kunna vägleda elever krävs erfarenhet av känslan att vara fast med ett problem. Tillbaka till skolbänken helt enkelt!